WAŻNE

Terapia logopedyczna

    W Ośrodku prowadzona jest terapia logopedyczna, podczas której praca logopedy skupiona jest na usuwaniu wszelkich zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się.

   Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Istotą terapii jest więc szeroko rozumiane wychowanie językowe: opanowanie prawidłowych nawyków językowych, rozwijanie kompetencji społecznych, usprawnianie procesu komunikacji umożliwiającym samodzielne radzenie sobie w życiu, a także rozbudzenie radości mówienia. Prawidłowa mowa pomaga w porozumiewaniu się, zaspokajaniu potrzeb fizycznych i emocjonalnych, w przystosowaniu się do życia i pracy zawodowej w społeczeństwie.
Logopeda na początku roku szkolnego przeprowadza diagnozę logopedyczną na podstawie, której tworzy indywidualny program terapii logopedycznej.


Celem terapii logopedycznej jest:
- wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny;
- usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja;
- tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się;
- zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej;
- wzbogacanie słownictwa, reedukacja od strony gramatycznej mowy;
- przezwyciężanie trudności artykulacyjnych;
- polepszenie funkcjonowania społecznego wychowanka;
- zdobycie nowych doświadczeń werbalnych;

Specjaliści prowadzący zajęcia: Ewa Śniadecka- Pstrak, Elżbieta Grzymała

 

logopedia_1 logopedia_2 logopedia_3
logopedia_4 logopedia_5