WAŻNE

Czytelnia

czytelnia

W skład księgozbioru podręcznego wchodzą encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki, informatory, wydawnictwa albumowe, atlasy.
Z księgozbioru podręcznego oraz z czasopism można korzystać tylko na miejscu w czytelni. W sytuacjach szczególnych, możliwe jest wypożyczenie niektórych z nich do domu, ale na krótki okres czasu.

W czytelni znajduje się wydzielone miejsce na cztery stanowiska komputerowe ze stałym łączem do sieci internetowej. Zasoby informacyjne Internetu służą do poszukiwań tekstowych oraz do pracy z edukacyjnymi programami multimedialnymi.

Zdobywanie wiedzy tą drogą jest ciekawe, szybkie i efektywne. Należy pamiętać, że Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza wiele możliwości poznawczych.
Pamiętać jednak należy, że aby służył wszystkim użytkownikom jak najdłużej, należy zachować wszelkie zasady zachowania i użytkowania, które nie uszkodzą sprzętu.

 

Regulamin Pracowni Multimedialnej