WAŻNE

narodowy program rozwoju czytelnictwa

 Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-201

   Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa w naszej placówce są procesem ciągłym, różnorodnym, zmiennym reagującym na bieżące potrzeby i możliwości uczniów, realizowanym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
   Praca ze środowiskiem lokalnym stanowi ważny aspekt w procesie socjalizacji naszych uczniów. Aby sprostać wyzwaniom stawianym nauczyciela potrzebują oni wsparcia, w tym również ze strony biblioteki pedagogicznej oraz miejskiej biblioteki publicznej, które postrzegamy jako pośredników w procesie dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.
   Szkielet odziaływań będą stanowić: działalność Dyskusyjnego Klub Edukacyjnego, organizacja Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania, konkursów recytatorskich i plastycznych związanych z literaturą, cykle zajęć biblioterapeutycznych, szkolne konkursy na czytelnika oraz „Miesiąc z baśnią”, głośne czytanie literatury młodszym uczniom, promocja możliwości spędzania przerw międzylekcyjnych w czytelni, wystawy i gazetki tematyczne, cykl zajęć poświęcona życiu i twórczości patrona (Brzechwa), aktualizacja szkolnej strony www – zakładka biblioteka, ogłoszenie plebiscytu na ulubiona książkę oraz wykorzystanie elementów TIK-u (praca z multimediami).


MIESIĄC Z BAŚNIĄ
raz w miesiącu udostępnimy jedną z bajek/baśni Henryka Sienkiewicza opublikowaną na portalu wolne lektury.
Dodatkowo umieszczone zostaną zdania związane z treścią lektury, których rozwiązanie należy dostarczyć do szkolnej biblioteki.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie.

Czytamy "Bajkę" Henryka Sienkiewicza

Poznajemy tajemnice mitologii hinduskiej

zadania:

I. Henryk Sienkiewicz "Bajka"
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-bajka.html

1. Jakie dary otrzymała dziewczynka od wróżek i królowej?

2. Czyj dar był najlepszy i dlaczego?

3. Komu składały dary dobre wróżki?


II. Henryk Sienkiewicz "Dwie łąki"

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-dwie-laki.html

1. Na podstawie tekstu rozwiąż krzyżówkę


III Henryk Sienkiewicz "Legenda Żeglarska"

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-legenda-zeglarska.html

na podstawie tekstu rozwiąż wykreślankę


 Barwy jesieni

kl .II-III Szkoła Podstawowa

Cel:
- propagowanie czytelnictwa wśród uczniów z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej,
- popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole,
- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu,
- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
- rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych,
- rozwijanie sprawności językowych.

Uczniowie odwiedzając bibliotekę szkolną wypożyczali książki. Ich zadaniem było wyszukanie w tekście słów, zwrotów odnoszących się do barw jesiennych. Oprócz tego wybrany fragment tekstu z książki bądź wiersza o tematyce jesiennej uczyli się na pamięć i recytowali przed klasą.
Tego typu działania pomagają wdrożyć dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotować ich do samodzielnego czytania.


 ULUBIONY BOHATER LITERACKI
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie klasy I gimnazjum przystąpili do niego w miesiącu październiku. Ich zadaniem było udanie się do biblioteki szkolnej bądź innej np. miejskiej i wypożyczenie wybranej przez siebie książki.
Powyższy program ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży
- kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów
Czytając wybraną przez siebie książkę, uczniowie musieli zwrócić szczególną uwagę na głównego bohatera, aby móc wychwycić jego najważniejsze cechy – zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Krótkie ustne opisy sporządzili na godzinie wychowawczej.
Kolejnym zadaniem z jakim musieli zmagać się było narysowanie wybranego, ulubionego bohatera literackiego, technika i format były dowolne. Większość uczniów tej klasy z wielkim przejęciem malowała swoich ulubieńców, niektórzy również sporządzili krótką ich charakterystykę. Wybrani bohaterowie pochodzili z „ Naszej Szkapy”, „ Małego Księcia”, „Opowieści z Narnii”, „Nieśmiertelni” oraz „Dary Anioła: Miasto kości”.
Pracę plastyczną wykonali samodzielnie, bez zapożyczania cudzych pomysłów. Gotowe dzieła zanieśli do– bibliotekarza szkolnego. Z zebranych prac powstała piękną gazetka ścienna, którą można było oglądać w holu obok biblioteki szkolnej.


 W miesiącu wrześniu klasa IV - V wykonała projekt CZASOPISMA DLA DZIECI – „ŚWIERSZCZYK”
Celem projektu było zachęcenie do czytania czasopism dla dzieci.
Uczniowie wraz z wychowawcą odwiedzili bibliotekę szkolną w celu skorzystania z jej zasobów. Czasopismem, które wzbudziło u dzieci największe zainteresowanie był „Świerszczyk”. Każdy uczeń miał wybrać z tego czasopisma najciekawszy dla siebie element i przedstawić go na wspólnym plakacie.
W efekcie wspólnej pracy został wykonany plakat reklamującego dwutygodnik „Świerszczyk”


 DYSKUSYJNY KLUB EDUKACYJNY
temat spotkań:
1. Dyskutujemy jak dyskutować.
2. Czy człowiek samotny może być szczęśliwy?

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.
Celami DKE są m.in.:
• polubienie czytania
• spotkanie i rozmowę na ważne tematy
• budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej
• rozwój osobisty
W naszej placówce DKE działa od początku kampanii. W bieżącym roku szkolnym aktywnie w działania włączyli się gimnazjaliści.
Oficjalne spotkania odbywają się nieregularnie, lecz nie oznacza to, iż nie dzielimy się swoimi spostrzeżeniami w kuluarowych rozmowach.
Działalność DKE ciągle trwa !!!


 Najpiękniejsze wiersze
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną ,
 poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 rozwijanie wyobraźni, odwoływanie się do uczuć i wrażliwości,
 przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 doskonalenie umiejętności językowych,
 wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
 wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
 zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów.
W ramach realizacji projektu uczniowie kl 3 gimnazjum w bibliotece szkolnej wyszukiwali wiersze różnych poetów, czytali ja na głos, uzasadniali , dlaczego według nich są one najpiękniejsze, jakie uniwersalne wartości niosą ze sobą.
Następnie w pracowni komputerowej korzystając ze stron www. poznali życiorysy niektórych poetów, słuchali poezji śpiewanej, dzielili się swoimi odczuciami.


 RÓZNE OBLICZA ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI

Uczniowie klasy B od września do listopada systematycznie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych. W każdy piątek odwiedzali bibliotekę szkolną i korzystali z jej księgozbioru, byli też stałymi goścmi Biblioteki Miejskiej, zorganizowali konkurs na zakładkę do książki i wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt.:„ ŚWIAT NASZYCH BAJEK” Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku.

Na zajęciach zdobywali wiedzę na temat zróżnicowanego księgozbioru szkolnej biblioteki i sposobów korzystania z niej ,jak również co robić aby dbać o książki. Zrozumieli że ważną rolę odgrywają zakładki do książek, zrozumieli że są bardzo ważne i potrzebne.
Wypożyczali systematycznie książki czytali je samodzielnie w domu albo z pomocą rodziców i rodzeństwa. Postanowili również skorzystać i poznać zasoby Biblioteki Miejskiej, umówili się na spotkania.

DZIAŁANIA PODJĘTĘ W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO :

1. COTYGODNIOWE WIZYTY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:
– zapoznanie się z zasadami i regulaminem biblioteki szkolnej
– poznanie zasad dbania o książki i sposobów co zrobić aby książki długo wszystkim służyły
– zapoznanie z różnorodnym księgozbiorem biblioteki
– systematyczne korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej ( szukanie inspiracji, wzrost czytelnictwa)
– wzrost umiejętności społeczny i komunikacyjnych

2.Co miesięczne wizyty w Bibliotece Miejskiej w Giżycku:
– uczniowie systematycznie korzystali z zajęć organizowanych i dostosowanych specjalnie dla nich
– poznali różne oblicza książek dla dzieci i młodzieży
– nauczyli się korzystać z czytelnictwa
– szukali inspiracji
– poszerzali słownik czynny i wiedzę o świecie
– poprzez zabawę uczyli się

3. Udział uczniów klasy B i przygotowanie prac przestrzennych w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt.:„ ŚWIAT NASZYCH BAJEK” Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
Prace dwojga uczniów zostały nagrodzone przez jury II miejsce Michał Jastrzębski, i wyróżnienie Magdalena Oktaba, wszyscy uczniowie dostali dyplomy za udział w konkursie.
4. Zorganizowanie Szkolnego konkursu na zakładkę do książki pt. RÓŻNE OBLICZA ZAKŁADEK DO KSIĄZKI, cele konkursu:
-wzbogacenie biblioteki szkolnej o pomoce czytelnicze
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci i młodzieży
- konfrontacje twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

W konkursie wzięło udział 25 uczniów w tym uczniowie klasy B swoim przykładem pokazali jak można kreatynie wykorzystać „śmieci” i dać im drugie życie wykonali Recyklingowe zakładki do Książki. Uczniowie klasy B znaleźli sponsora na nagrody konkursowe- były to świąteczne upominki a konkurs rozstrzygnięto i wręczono nagrody 6 grudnia w Mikołajki podczas Szkolnego Mikołajkowego Mini Playback Show. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki, komisja konkursowa i nagrodziła wybrała trzy prace, przyznała dwa wyróżnienia i nagrodę specjalną Zajęcia z dogoterapii „Poczytajmy z Ledą” z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.


 W roku szkolnym 2016/2017 klasa ZE A realizowała czytelniczy program edukacyjny. Podczas zajęć czytane były uczniom książki z zasobów szkolnej biblioteki. Celem zajęć było poszerzanie słownictwa biernego i czynnego uczniów oraz kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez systematyczny kontakt z książką, która będzie zaspokajała potrzeby psychiczne dziecka, dawała mu poczucie zadowolenia i była dla niego głębokim przeżyciem artystycznym.
Treści programu były ściśle powiązane z treściami programu nauczania zintegrowanego. Dobór książek odbywał się poprzez systematyczne wizyty w bibliotece szkolnej. Książki czytane były zarówno przez nauczycieli uczących w danej klasie, jaki
i uczniów klas starszych oraz gości zapraszanych na zajęcia (strażak, policjant, ratownik medyczny)
Dzięki tym spotkaniom dzieci pożytecznie spędzały swój czas ucząc się. Poznały wybrane pozycje książkowe i odczuwają potrzebę słuchania książek.
W ramach realizacji programu wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe przeżycia
i doświadczenia, a przeprowadzone zajęcia stały się dla mnie bogatym źródłem satysfakcji.


 Starsi - młodszym
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie gimnazjum w miesiącu listopadzie czytali swoim młodszym koleżankom i kolegom. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno czytających, jak i słuchających.


 W miesiącu październiku klasa Va wykonała projekt edukacyjny ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Celem projektu było przybliżenie uczniom działalności biblioteki szkolnej oraz promowanie literatury dla dzieci.
W efekcie wspólnej pracy uczniowie wykonali gazetkę promującą szkolną bibliotekę. Uczniowie wraz z wychowawcą opracowali projekt gazetki a następnie kilkukrotnie odwiedzili bibliotekę szkolną w celu skorzystania z jej księgozbioru. Każdy uczeń odszukał swoją ulubioną książkę i musiał ją przedstawić na rysunku. Główne miejsce na gazetce zajęło motto, które uczniowie odszukali w zasobach bibliotecznych. Plakat promujący ideę czytelnictwa został wyeksponowany na tablicy przed biblioteką.


 Na przełomie października i listopada 2016 roku w klasie 2 gimnazjum, podczas godzin języka polskiego, zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ten sposób uczniowie omówili lekturę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.
Wprowadzeniem do twórczości tego znakomitego pisarza było odczytanie baśni zamieszczonych na stronie internetowej SOSW w Giżycku w zakładce BIBLIOTEKA – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2017. Uczniowie wykonali ćwiczenia do tekstów tam zamieszczonych. Celem tych zajęć było uświadomienie młodym ludziom bogactwa twórczości Sienkiewicza.
Kolejnym etapem realizacji projektu edukacyjnego było przeczytanie książki „Quo Vadis”. Ze względu na fakt, iż tekst jest dosyć trudny, wręcz archaiczny dla tak młodych ludzi, polonistka postanowiła włączyć w cykl lekcji projekcję filmu w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Uczniowie chętnie oglądali film momentami żywo reagując na makabryczne sceny oraz zadając pytania i komentując zachowania bohaterów.
Cykl lekcji obejmował następującą tematykę:
1) Świat wartości chrześcijan i pogan.
2) Jak chrześcijaństwo zmienia człowieka?
3) Nawrócenie Chilona i Winicjusza.
4) Miłość Ligii i Winicjusza.
5) Zebranie wiadomości o lekturze.
Zajęcia głównie opierały się o analizę fragmentów „Quo Vadis”. Nauczycielka wprowadziła jednak
w podsumowaniu niektórych zagadnień zadania multimedialne których celem było sprawdzenie wiedzy uczniów po przeprowadzonej lekcji. I tak m.in. po omówieniu wartości świata chrześcijan i pogan odwołała się do ich wiedzy z zakresu filozofii przeprowadzając quiz zamieszczony w aplikacji na stronie www.learningapps.org.. Interesująca wydała się także uczniom lekcja powtórzeniowa. Uczniowie musieli stworzyć własne aplikacje na wyżej wymienionej platformie. Przygotowali wcześniej pytania dotyczące treści lektury, a następnie tworzyli „Milionerów”, wykreślanki, testy wyboru. Dobrze się bawili i wskazywali odpowiedzi udowadniając tym samym znajomość tekstu.


 Twórczość Jana Brzechwy - poeci dzieciom
We wrześniu uczniowie kl.I-IIA poznali cykl wierszy Zoo
Zajęcia rozpoczęły się od przekazania przez nauczyciela krótkiej informacja o Janie
Brzechwie. Zapoznali się z wystawą książek Jana Brzechwy w bibliotece szkolnej. Następnie słuchali wierszy: ”Niedźwiedź, „Lis”, „Papuga”, „Krokodyl”, „Zebra”. Poznali również Piosenki „Zoo”. Po wysłuchaniu piosenek dzieci ustawiły się w kole , nauczyciel rzucał piłką do ucznia prosząc o podanie nazwy zwierzęcia występującego w wierszach
Październik
Uczniowie poznali wiersz „Tańcowała igła z nitką. Po wysłuchaniu wiersza odbyła się zabawa taniec igły z nitką .Następnie uczniowie wykonali ilustrację do wiersza.
Listopad
Kolejny wiersz, który poznali uczniowie to „kaczka Dziwaczka” Uczniowie odgrywali humorystyczne scenki z wiersza. Poznali również piosenkę „Kaczka dziwaczka „ z Akademii Pana Kleksa”
Grudzień
Czytanie przez nauczyciela wiersza „Mucha” .Nauczyciel zadawał pytania do wiersza. Uczniowie wymieniali nazwy kolejnych dni i w czym kąpała się mucha. Uczniowie poznali rymowankę „Wodą się zawsze myjemy, muchy nie naśladujemy.”


 TYDZIEŃ PRAW DZIECKA
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Giżycku już trzeci raz bierze udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. W tym roku realizację projektu koordynowała klasa VI. Wszystko rozpoczęło się w poniedziałek rano, od wystawy plakatów wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach konkursu „Znam swoje prawa”.
W kolejnych dniach odbywały się lekcje o prawach dziecka, podczas których uczniowie poznawali swoje prawa i aktywnie uczestniczyli w dyskusji na ten temat. Swoje argumenty i dyskusję opierali na utworach Janusza Korczaka, wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
Najmłodsi uczniowie szkoły obejrzeli film animowany „Król Maciuś Pierwszy”, a starsi w ramach wieczoru filmowego, obejrzeli dzieło reżysera Andrzeja Wajdy pt: Korczak.
Na zakończenie Tygodnia Praw Dziecka odbył się apel podsumowujący. Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy plakat. Dwie klasy: A oraz Klasa I zdobyły równorzędne pierwsze miejsca.
Tydzień Praw Dziecka minął bardzo szybko i intensywnie. Za rok czekamy na kolejne Święto Najmłodszych.


 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku w roku szkolnym 2016/2017 odbywał się cykl zajęć w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pt.
„W bajkowym świecie….”

22-11-2016r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III SP brali udział w zajęciach pt. „W bajkowym świecie strażaka”. Zaproszony gość – strażak st. kpr. Rafał Matelak z Wojskowej Straży Pożarnej w Giżycku – przeczytał wiersz Jana Brzechwy pt. „Pali się ”. W trakcie spotkania dzieci poznały również charakter pracy strażaka oraz podstawowe przybory jego wyposażenia takie jak hełm, gaśnica, pas strażacki z toporkiem.

28-11-2016r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III SP brali udział w zajęciach pt. „W bajkowym świecie policjanta”. Zaproszeni goście – mł. asp. Edyta Zalewska i mł. asp. Karol Romanowicz – przeczytali książkę pt. Noddy. W trakcie spotkania dzieci poznały również charakter pracy policjantów oraz podstawowe przybory ich wyposażenia takie jak kajdanki, kamizelka kuloodporna, gaz.

07-12-2016r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III SP brali udział w zajęciach pt. „W bajkowym świecie ratownika medycznego”. Zaproszony gość – Pani Ewa Kiela - przeczytała wiersze J. Brzechwy pt. „Katar” oraz „Żaba”. W trakcie spotkania dzieci poznały charakter pracy ratowników medycznych oraz podstawowe przybory ich wyposażenia takie jak apteczka, pulsometr, stetoskop.


 W świecie emocji
kl .I-II Szkoła Podstawowa

cel:
 zachęcanie uczniów do sięgania po książki,
 poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
 rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
 przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
 wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,
 wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
 zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami;
 doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania
swoich uczuć
Uczniowie odwiedzając bibliotekę szkolną wypożyczali książki. Założeniem jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. Ich zadaniem było wyszukanie w tekście obrazków z różnymi minami i emocjami dzieci. Oprócz tego wybraną minę musieli narysować i zaprezentować przed klasą, oraz czytanie bajek terapeutycznych związanych z różnymi emocjami. Poniższego rodzaju działania pomagają dzieciom przygotować ich do samodzielnego sięgania po książki.


 W roku szkolnym 2016/2017 klasa C zrealizowała projekt „Warto czytać”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie wraz z opiekunami mieli cykl zajęć tematyką nawiązujących do szeroko rozumianego czytelnictwa. Najpierw uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje książka, tzn.
z jakiego materiału, kto jest zaangażowany przy tworzeniu książki. Następnie odbyły się wizyty
w bibliotece szkolnej, bibliotece miejskiej i księgarni. Nieodłącznym elementem związanym
z książką, jest oczywiście zakładka, którą każdy uczeń wykonał samodzielnie na zajęciach.
W nawiązaniu do patrona szkoły Jana Brzechwy powstawały też prace plastyczne oparte o fragmenty książki „Akademia Pana Kleksa”.
Podsumowaniem całego projektu było stworzenie książki pt. „Chwile z życia klasy C”. Uczniowie wcielili się w rolę ilustratorów, autorów tekstu i drukarzy. Na bazie zdjęć zrobionych podczas różnych wydarzeń klasowych, m.in. urodziny, konkursy, wycieczki dydaktyczne po mieście powstała piękna książka, którą uczniowie i nauczyciele będą udostępniać każdemu zainteresowanemu czytelnikowi.


 Zima w bajkach i baśniach
W grudniu 2016 roku, podczas zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego uczniowie klasy D zostali zapoznani z treścią bajek i baśni, w których poruszony jest motyw związany z zimą, tj.: „Królowa śniegu”, „Epoka lodowcowa”, „Kraina lodu”.
Losy bohaterów ww. bajek były inspiracją do podjęcia różnorodnych działań artystycznych podczas lekcji plastyki. Pokłosiem realizacji Programu jest wystawa prac uczniów.