WAŻNE

100 LAT NIEPODLEGŁEJ – ZADANIA DO REALIZACJI W SOSW GIŻYCKO OD 01.09. DO 11.11 2018 ROKU

Lp.

ZADANIE

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

FESTIWAL lub „KARAOKE DLA RODZIN”- Piosenki Żołnierskiej - celem przedsięwzięcia jest popularyzacja utworów żołnierskich, podtrzymywanie tradycji narodowych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym.

17 września 2018

Alicja Śmierska

Iwona Łonyszyn

2.

Śladami Niepodległości - Gra Miejska –gra ulicami miasta dla uczniów               i rodziców

27 września 2018

Alicja Śmierska

Ewa Ostrowska

3.

Zapoznanie z legendami związanymi z początkiem Państwa Polskiego „O Lechu, Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „O smoku Wawelskim” i inne – zapraszanie przedstawicieli władz miejskich i powiatowych do czytania pięknych legend.

cykl spotkań od września do listopada 2018 roku.

Justyna Matelak

Alicja Śmierska

Monika Czerep

Katarzyna Matyjasek

4.

„Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny - celem inicjatywy jest m. in. rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych. Konkurs jest skierowany do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

rozstrzygniecie konkursu
10 października 2018

Marzena Orłowska

Małgorzata Cituk

Monika Pouch

5.

Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualna z kl. VI- IIIG „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”.

17.10.2018R.

Alicja Śmierska

Iwona Łonyszyn

Danuta Grzywacz

6.

Zatrzymane w kadrze -Piękno naszej małej ojczyzny”- konkurs fotograficzny dla rodziców-wystawa prac w szkole

rozstrzygnięcie konkursu
17 października 2018

Anna Górska

Danuta Grzywacz

7.

Rajd Rowerowy- Biało czerwoni z orłem w tle”

jesień 2018

Cezary Broszkowski

Adam Paczkowski

8.

III KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ – „Na Patriotyczną Nutę 3”

7 listopada 2018

Alicja Śmierska

Ewa Ostrowska

Danuta Grzywacz

Witold Pacześniak

9.

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

9 listopada 2018

Alicja Śmierska

Ewa Ostrowska

Iwona Łonyszyn