WAŻNE

„Uczmy się PaTrzeć”
PatOgólnopolskie Konkursy Dramaturgiczne na scenariusz spektaklu profilaktycznego „Uczmy się PaTrzeć” ogłaszane są od 2006 roku przez Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Realizowane są one przy współpracy z Rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Edukacji Narodowej w obszarze programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Tegoroczny, już IV Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny „Uczmy się PaTrzeć” został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, a uczestnicy mieli za zadanie napisać scenariusz spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „INNY – NIE OBCY”.
   Konkurs miał charakter otwarty, zatem mogli wziąć w nim udział dosłownie wszyscy: młodzi i nieco starsi, zawodowcy i amatorzy, uczniowie i nauczyciele … Hasłem przewodnim konkursu był cytat Ryszarda Kapuścińskiego „Zatrzymaj się. Oto obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Spotkanie takie jest największym przeżyciem. Najważniejszym doświadczeniem”.
   Tematyka konkursu zainteresowała jedną z nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku – Panią Annę Górską. W związku z tym stworzyła scenariusz w oparciu o jedną z najbardziej znanych opowieści – mianowicie historię „Pięknej i bestii”. Bohaterów tej znanej baśni umieściła kobieta we współczesnym, zepsutym świecie i na jego tle ukazała temat rozumienia oraz szanowania drugiego człowieka bez względu na odmienność jego poglądów, wygląd zewnętrzny czy status majątkowy. Scenariusz nauczycielki SOSW w Giżycku uzyskał rekomendację programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” oraz otrzymał wyróżnienie. Zostanie również opublikowany na stronie www.pat.policja.gov.pl w zakładce SCENARIUSZE.