WAŻNE

Walentynki w Internacie

Dnia 12 lutego 2015 r. w świetlicy internatu odbyła się impreza walentynowa. W tym dniu świetlica przystrojona była mnóstwem czerwonych serduszek. W imprezie wzięli udział wychowankowie grup wychowawczych I i II. Podczas licznych konkursów, gier i zabaw takich jak taniec na gazecie, taniec z balonem w parach, ,,gorący kartofel” i innych, dzieci i młodzież wspaniale się bawiła. Poziom emocji wzrastał wraz zbiegiem wydarzeń. Tym bardziej, że na najlepszych czekały nagrody rzeczowe i słodycze. Zwieńczeniem imprezy było wręczenie wykonanych własnoręcznie kartek szczęśliwym adresatom. Każdy kto otrzymał kartkę z wyrazem sympatii czuł się wyjątkowo.


VI Internacki Konkurs Plastyczny pt. "Moja ulubiona dyscyplina sportowa"

Na przełomie grudnia i stycznia odbył się VI Internacki Konkurs Plastyczny pt. ,,Moja ulubiona dyscyplina sportowa”. Na zajęciach plastycznych i w czasie wolnym chętna grupa wychowanków (11 osób) wykonała piękne prace różnymi technikami m.in. wydzieranką, wyklejanką kuleczkami z bibuły i plasteliny, malowane kredkami świecowymi, farbami plakatowymi na podłożu z soli. Prace oceniło jury w składzie: p. Małgorzata Warakomska,
p. Paweł Augustyniak i p. Dorota Wasilewska. Prace zachwycały pomysłowością, starannością i estetyka wykonania, były wyeksponowane na wystawce w świetlicy, następnie na gazetce oraz utrwalone na zdjęciach. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz liczne nagrody rzeczowe pozyskane od prywatnego sponsora. Nagrodzeni to:

I kategoria – szkoła podstawowa

I miejsce – Kamila Jagaczewska

II miejsce- Bartosz Kowalewski

III miejsce – Krystian Naprawski

Wyróżnienie – Igor Kapla

II kategoria – gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy

I miejsce – Ewelina Organek

II miejsce – Anna Jagaczewska

III miejsce – Monika Żyluk

III kategoria – zasadnicza szkoła zawodowa

I miejsce – Aneta Wójcik i Beata Wójcik

II miejsce – Katarzyna Wójcik

III miejsce – Aleksandra Kisiecka


VII Internacki Turniej w Jenge

     Dnia 12.01 i 14.01.15 r. na świetlicy w internacie odbył się VII Internacki Turniej w Jenge. Zawody odbyły się oddzielnie w grupie I i II. W I grupie wzięło udział 9 osób, zaś w II grupie 11 osób. Walczono w turnieju o miano mistrza w budowaniu wieży z klocków. Wygrywa najbardziej skuteczny gracz. Gra uczy zdrowej rywalizacji, spostrzegawczości, współzawodnictwa oraz zgodnego współdziałania w grupie. Turniejowi towarzyszyło wiele emocji, panowała miła i gorąca atmosfera. Nagrodzeni to:

Zwycięzcy z I grupy:

I MIEJSCE – Anna Jagaczewska

II MIEJSCE – Bartosz Kowalewski

III MIEJSCE – Robert Baranowski

Zwycięzcy z II grupy:

I MIEJSCE – Beata Wójcik

II Miejsce – Monika Żyluk

III miejsce- Krzysztof Pieloch

    Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy słodycze pozyskane od prywatnego sponsora.


 I Internacki Turniej w ringo

    Dnia 14 stycznia na sali gimnastycznej ZSZ odbył się I Internacki Turniej w ringo. Rywalizowali ze sobą młodsi i starsi wychowankowie systemem każdy z każdym. W I grupie rywalizowało 6, w grupie II 7 wychowanków. Walczono w nim o miano mistrza gry w ringo. Gra uczy zwinności, szybkości, zręczności i dużej koordynacji ruchowej. Turniej dostarczył uczestnikom wielu emocji, przestrzegano w grze zasad fair play czyli zdrowej rywalizacji oraz szacunku do przeciwnika. Nagrodzeni to:

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe pozyskane od prywatnego sponsora.

 

Zwycięzcy w I grupie:

I MIEJSCE – Igor Kapla

II MIEJSCE- Bartosz Kowalewski

III MIEJSCE – Krzysztof Fiborek

Zwycięzcy w II grupie:

I MIEJSCE- Radosław Naprawski

II MIEJSCE- Mateusz Sotnik

III MIEJSCE- Krzysztof Pieloch

 


Zabawa karnawałowa w Internacie

     Dnia 21 stycznia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się Zabawa Karnawałowa. Uczestniczyli w niej wychowankowie z młodszej grupy. Każdy z uczestników miał nałożoną maseczkę karnawałową, własnoręcznie wykonaną na zajęciach plastycznych. Oprócz wspólnych tańców przy muzyce braliśmy udział w licznych zabawach i konkursach z nagrodami jak rzut piłeczką z odległości do wiadra, tańcu
z kapeluszem, tańcu z balonem w parach i innych. Wszyscy wspaniale się bawiliśmy, każdy z nas wrócił do internatu zadowolony, pełen miłych i niezapomnianych wrażeń, a w dodatku z nagrodą rzeczową   i słodyczami.