WAŻNE

 

Metoda Integracji Sensorycznej

 

   Według twórczyni teorii Integracji Sensorycznej, Jean Ayres, przetwarzanie bodźców sensorycznych jest złożonym procesem zachodzącym w ośrodkowym układzie nerwowym polegającym na ciągłym rejestrowaniu, selekcjonowaniu, organizowaniu, interpretowaniu i przetwarzaniu bodźców docierających przez różne układy zmysłowe. Wrażenia płynące z własnego ciała (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, położenia ciała w przestrzeni) oraz ze środowiska zewnętrznego dostarczają niezbędnych informacji o otaczającym świecie, pozwalają reagować na zmiany w nim zachodzące, twórczo je modyfikować i adaptować do własnych potrzeb.


   Przetwarzanie bodźców sensorycznych (integracja sensoryczna) jest naturalnym procesem rozwojowym. Informacje pochodzące ze wszystkich układów zmysłowych i wielu ośrodków mózgowych łączą się ze sobą. Proces ten pozwala nadać głębsze znaczenie poszczególnym bodźcom.
Badania integracji funkcji zmysłowych pozwalają dokładnie określić przyczyny niepowodzeń szkolnych i życiowych. Poddane specjalistycznym oddziaływaniom obszarów wymagających terapii pozwala zmniejszyć istniejące deficyty, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia.

   Badania integracji funkcji zmysłowych pozwalają dokładnie określić przyczyny niepowodzeń szkolnych i życiowych. Poddane specjalistycznym oddziaływaniom obszarów wymagających terapii pozwala zmniejszyć istniejące deficyty, co w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia.
   Jest to terapią wymagająca współpracy rodziny i specjalistów pracujących z dzieckiem.

Specjaliści prowadzący zajęcia: Monika Pouch, Iwona Pouch