WAŻNE

Na tropach mazurskiej historii

I wojna światowa w krajobrazie powiatu giżyckiego

 

Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 pod opieką pani Alicji Śmierskiej wspólnie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu od 15.05 do 25.06.2014r. brała czynny udział w projekcie historycznym
NA TROPACH MAZURSKIEJ HISTORII
I WOJNA ŚWIATOWAW KRAJOBRAZIE POWIATU GIŻYCKIEGO
Projekt miał na celu przybliżenie młodzieży powiatu giżyckiego tematyki związanej z wydarzeniami Wielkiej Wojny oraz tym, co w krajobrazie kulturowym pozostało po tych czasach. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu świadomości historycznej młodzieży, co pomogło w procesie identyfikacji z zamieszkiwanym terenem oraz umożliwiło odpowiedzialne podejścia do dziedzictwa kulturowego regionu.
Od kilku lat można obserwować wzmożone zainteresowanie wschodniopruskimi symbolami pamięci. Zaangażowane są w to głównie osoby, które stanowią trzecie pokolenie powojennych mieszkańców Mazur. Poszukują własnej tożsamości, wolnej od uprzedzeń pokolenia dziadków i rodziców, określając się jako „nowi Mazurzy". W przekonaniu tych grup, przywrócenie zniszczonych obiektów lub dokładanie starań o zachowanie tych które przetrwały, ma na celu dbałość o charakterystyczny krajobraz kulturowy tych terenów. Z tego powodu tak bardzo ważne jest uczestnictwo młodzieży w tego typu projektach.
Dwa pierwsze wspólne spotkania tj. 15.05. i 27. 05. przybliżyły młodzieży historię naszego regionu, jak również młodzież „otrzymała" instrukcję dotyczącą rewitalizacji pomników, co w późniejszym terminie zastosowała w praktyce – przy pomiarach Pomnika Artylerzystów w Lesie Miejskim i przy rewitalizacji cmentarza żołnierzy niemieckich w Paprotkach.
W dniach 16.06. i 23.06. 2014r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych szlakiem fortyfikacji mazurskich , zwiedzili także Świętą Lipkę i inne obiekty sakralne, w których były przedmioty bądź elementy związane z okresem Wielkiej Wojny.
25.06.2014r przyszła pora na podsumowanie projektu tzw. finał – każda z grup zaprezentowała efekty swojej pracy – były ciekawe prezentacje. Młodzież stanęła na wysokości zadania.
PREZENTACJA FINAŁOWA naszej szkolnej grupy jest udostępniona na stronie Ośrodka – zachęcamy do obejrzenia.