WAŻNE

Żyj z Pasją
 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku, w okresie od 10.05.2011 do 28.10.2011 było realizowany Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieżyŻyj z Pasją" współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa". Wiodącym celem programowym było wspieranie i rozwój uzdolnień uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez: budowanie poczucia własnej wartości, zwiększenie oferty zajęć umożliwiających wspieranie i rozwijanie umiejętności, zainteresowań i uzdolnień, zwiększenie liczby uczestników biorących udział w różnorodnych formach aktywności wspierającej ich rozwój i zainteresowania, promowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym, zapoznanie uczniów z różnymi formami oddziaływań artystycznych, rozwój aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez udział w różnorodnych formach zajęć, przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do świadomego, samodzielnego korzystania z usług instytucji kulturalnych i innych placówek użyteczności publicznej.
  zyj_z_pasja_1 zyj_z_pasja_6 zyj_z_pasja_9
W ramach programu odbyło się 255 godzin różnorodnych zajęć wspomagających rozwój uczniów. Były to zajęcia rozwijające twórczość artystyczną: zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne zajęcia taneczne i zajęcia teatralne. Odbywały się również zajęcia rozwijające zdolności lingwistyczne, czytelniczo – literackie i muzyczno- ruchowe. Uczniowie mieli możliwość zdobywania podczas zajęć nowej wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach projektu odbyły się także integracyjne warsztaty artystyczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, plenerowe warsztaty teatralne w Rynie, Integracyjny Przegląd Artystyczny, wycieczka uczniów do Warszawy, oraz prezentacja nabytych umiejętności podczas szkolnego Dnia Talentów. W trakcie trwania programu realizowane były również zajęcia wspierające indywidualny rozwój uczniów Metodą Biofeedback i Metodą Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie mieli możliwość poznania wielu nowych, interesujących form i metod pracy artystycznej. Podczas wspólnej pracy zdobywali nowe, cenne doświadczenia życiowe. Nawiązywali przyjaźnie, uczyli się prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Podsumowaniem wszystkich działań podejmowanych w programie była organizacja Dnia Talentów, podczas którego wszyscy uczniowie biorący udział w programie zaprezentowali swoje zdolności, umiejętności i pasje. Uczniowie uczestniczący w zajęciach plastycznych i ceramicznych przygotowali wystawę swoich prac. Wystawa została wzbogacona pracami wykonanymi przez uczniów, nauczycieli i rodziców podczas integracyjnych warsztatów artystycznych. Ręcznie malowane jedwabne szale wzbudzały zachwyt wielu osób i przyniosły wiele satysfakcji ich twórcom. W trakcie Dnia Talentów uczniowie biorący udział w zajęciach teatralnych zaprezentowali przedstawienie pt.: „Dwie Dorotki", który zdobył uznanie publiczności dzięki perfekcyjnie opanowanym dialogom, doskonałym ruchom scenicznym oraz wspaniałym dekoracjom i rekwizytom przygotowanym również przez uczniów. Swoje umiejętności zaprezentowali również uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach tanecznych. Młodsi uczniowie zaprezentowali „Taniec piracki" a starsi pokaz tańca hip – hop. Grupy uczniów biorących udział w zajęciach muzyczno – ruchowych zaprezentowali licznie zgromadzonej widowni układy ruchowe do wybranych utworów muzycznych. Uczniowie realizujący zajęcia lingwistyczne przygotowali prezentację multimedialną i przewodnik po Giżycku w języku polskim i niemieckim. Uczestnicy zajęć czytelniczo -literackich przeprowadzili debatę: „Społeczeństwo wobec uzależnienia od alkoholu". Dzień Talentów zakończył się wspólnym tańcem i śpiewem.
Zdjęcia z zajęć plastycznych (grupa młodsza)
zyj_z_pasja_1 zyj_z_pasja_2 zyj_z_pasja_3
Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać nowe techniki – filcowanie, pergamano i scrapbooking. Ważna jest precyzja. Zanim powstanie biżuteria należy ją zaprojektować
i dobrać odpowiednie kolory.
Filcowanie to technika wymagająca dużo cierpliwości.
Podjęty wysiłek został nagrodzony – własnoręcznie wykonana broszka świetnie się prezentuje.
Zdjęcia z zajęć tanecznych (grupa starsza)
zyj_z_pasja_4 zyj_z_pasja_5 zyj_z_pasja_6 zyj_z_pasja_7
Przygotowanie choreografii Nauka figur tańca nowoczesnego - hip hop Układ taneczny do muzyki hip hop Układ taneczny do muzyki hip hop
Zdjęcia z plenerowych warsztatów teatralnych w Rynie
zyj_z_pasja_8 zyj_z_pasja_9  
Warsztaty teatralne w Rynie. Ćwiczenia i zabawy pantomimiczne pozwoliły na doskonalenie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych