WAŻNE

Dokumenty wymagane przy objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

  • karta zgłoszenia o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju (wzór do pobrania)
  • opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW Giżycko do końca czerwca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

Inne dokumenty:

wniosek do Starosty Powiatu Giżyckiego o skierowanie do kształcenia specjalnego

wniosek do Starosty z innego Powiatu o skierowanie do kształcenia specjalnego