WAŻNE

Nowy projekt w SOSW w Giżycku

TERAPIA MOWY U DZIECI NIEMÓWIĄCYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY KRAKOWSKIEJ

SOSW w Giżycku wraz ze Stowarzyszeniem „SZANSA” oferuje specjalistyczne zajęcia logopedyczno-terapeutyczne dla dzieci w wieku 4-8 lat z zaburzoną komunikacją językową (niemówiące, mające duże trudności z rozumieniem mowy) z wykorzystaniem Metody Krakowskiej i Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej.

 

Oferta skierowana jest w szczególności do dzieci z:

-     autyzmem

-     ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera)

-     afazją

-     alalią

-    innymi zaburzeniami rozwojowymi.

SZERZEJ O OFERCIE….

            Dzieci dotknięte autyzmem, afazją czy alalią  zwykle nie mówią, mają też zaburzone rozumienie mowy. By umożliwić im komunikowanie się z otoczeniem Stowarzyszenie „SZANSA” chce poprowadzić intensywną terapię neurobiologiczną  z wykorzystaniem innowacyjnej i bardzo skutecznej Metody Krakowskiej p. prof. Jagody Cieszyńskiej. Prowadzenie terapii tą metodą umożliwia nabycie umiejętności mówienia, rozumienia usłyszanych i wypowiadanych słów, co w konsekwencji wpływa na ogólny rozwój dziecka, jego funkcji poznawczych i społecznych. Umożliwia także nabywanie nowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie. Metoda Krakowska bazuje na neuroplastyczności mózgu dziecka, oraz zależnościach między prawą i lewą półkulą mózgu. Uwzględnia ona wszystkie funkcje poznawcze i rozwojowe człowieka. Opiera się także na założeniu, że dziecko musi być aktywne, samodzielnie działać, by mogło gromadzić doświadczenie i budować język. Dodatkowo w terapii zastosowana zostanie Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania i elementy Manualnego Torowania Głosek, które wchodzą w skład  Metody Krakowskiej. 

Terapia Metodą Krakowską jest wypełnieniem niszy, jaka powstała w dotychczasowych terapiach mowy u dzieci niemówiących między metodami behawioralnymi a komunikacją alternatywną. Skuteczność terapii  jest bardzo duża.

TERAPIA WPŁYWA NA:

-     poprawę umiejętności posługiwania się mową werbalną u dzieci

-     usprawnienie pracy narządów mowy

-     wzbogacenie słownika czynnego i biernego dziecka

-     poprawa rozumienia mowy

-     rozwój funkcji poznawczych i społecznych

-     rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego

-    usprawnienie pamięci i procesów myślowych

-     nabycie podstaw umiejętności czytania

-     zwiększenie panowania nad emocjami. 

 

TERAPIĘ PROWADZI: mgr Wioletta Chodkowska    

    

-       logopeda                                         

-       specjalista terapii pedagogicznej

-       terapeuta EEG Biofeedback

     oligofrenopedagog

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNE BĘDĄ REALIZOWANE W:

 

Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. J. Brzechwy

ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

KONTAKT:

SOSW  w Giżycku: 87 428 36 59

mgr Wioletta Chodkowska: 693 060 332

 

 

 


 

Pierwsze spotkanie Klubu Rodziców

11150412 792861180790615 8606063798370330725 n

 

Drodzy Rodzice z Giżycka i okolic serdecznie zapraszamy na 1 spotkanie.  :)


Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, a dieta

Giżycko, 12.04.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

proponujemy spotkanie z rodzicami dziecka z autyzmem, którzy zanim rozpoczęli wieloprofilową terapię swojego dziecka, wprowadzili mu odpowiednią dietę.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, m.in.: Jakie wykonać badania przed rozpoczęciem diety? Jak wprowadzać dietę? Jakie efekty w funkcjonowaniu dziecka przyniosła dieta?, wówczas zapraszamy na spotkanie:

20 kwietnia (poniedziałek) o godz.: 17:10
w świetlicy szkolnej SOSW.

 

Z poważaniem:

Iwona Pouch

Monika Pouch


 

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Giżycko, 30.03.2015

W marcu 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku została przeprowadzona częściowa ewaluacja zewnętrzna. Badanie dotyczyło dwóch wymagań:

- Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków.

- Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Z dumą informujemy, że nasza Szkoła sprostała tym wymaganiom w 100% uzyskując, zarówno w jednym jak i drugim, poziom A, co oznacza „bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę”.
To nasz wspólny sukces - uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników Ośrodka.
Wszystkim zatem serdecznie dziękujemy i gratulujemy!