WAŻNE

Giżycko, 07.09.2015 r.

Spotkanie z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów SOSW w Giżycku

     Informujemy, że dnia 16 września 2015 r. w świetlicy szkolnej odbędzie się ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów SOSW w Giżycku. Zebranie rozpocznie się o godz.: 16:00, a przewodniczyć mu będzie dyrektor szkoły - Pani Katarzyna Rzeczycka. Po spotkaniu, w salach lekcyjnych, odbędą się zebrania z wychowawcami klas, na które równie serdecznie zapraszamy.


 

Giżycko, 31.08.2015 r.

Wyprawka szkolna

 

     Informujemy, że wnioski na tzw. wyprawkę szkolną należy złożyć w sekretariacie SOSW w Giżycku do 8 września 2015 r. Szczegółowe informacje na temat ministerialnego programu wspierającego finansowo uczniów i ich rodziny znajdują się na stronie internetowej: www.men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna. Wniosek na rok szkolny 2015/16 znajduje się w belce "O szkole" zakładce "Dokumenty szkolne".

 


Jazda konna - rusza projekt sportowy

 

Prowadzący:

Anna Komoń – instruktor jazdy konnej

mgr Emanuel Zeman – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, hipoterapeuta

mgr Anna Górska – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości, opiekun grupy

 

Miejsce realizacji zadania:

Ośrodek Jeździecki „Anula”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Melnik”
Nowy Harsz 49, 11-610 Pozezdrze

 

Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2015 r. (o szczegółach poinformujemy uczestników i ich rodziców w najbliższym czasie)

 

Cele zajęć:

 • cel główny: poszerzenie oferty treningowej dla zawodników Olimpiad Specjalnych oraz podwyższenie poziomu umiejętności zawodników reprezentujących klub i miasto na zawodach różnego szczebla
 • cele szczegółowe: wzrost poczucia własnej wartości; rozwój fizyczny i intelektualny na miarę możliwości i umiejętności uczniów;  integracja uczniów z różną niepełnosprawnością intelektualną; rozwijanie zachowań prozdrowotnych, kształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych;  poznanie swoich dobrych stron i akceptacja słabości; kształtowanie postaw fair – play. Ponadto uczestnik projektu pozna:

- budowę konia, podstawowe maści i odmiany

- nazewnictwo chodów konia

- siady, którymi jeździmy konno

- zasady poruszania się w stajni i na ujeżdżalni

- podstawowe nazewnictwo jeździeckie

- zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w stajni

- zachowanie konia w stajni i na ujeżdżalni

- warunki bytowania koni w środowisku i wpływ zmian środowiskowych na konie

 

Uczestnik projektu po realizacji programu powinien umieć:

 • nazwać części ciała konia, maści i odmiany
 • przygotować konia do zajęć (czyszczenie, siodłanie)
 • wykazywać się prawidłowym dosiadem
 • wykazywać się jak najlepszym wykonywaniem ćwiczeń w siodle (na lonży)
 • wykazywać się prawidłowym prowadzeniem konia w stępie i kłusie

 • horse
 • PLAN ZAJĘĆ/1 DZIEŃ:
  - wyjazd z Giżycka do Nowego Harszu
  - rano powitanie, przedstawienie/przypomnienie zasad zachowania w stajni i na ujeżdżalni
  - wybór koni, szczotkowanie, czyszczenie podków, osiodłanie
  - nauka jazdy konnej na lonży lub bez niej (w zależności od nabytych umiejętności)
  - rozsiodłanie koni i odprowadzenie do boksów lub wyprowadzenie na łąkę
  - powrót do Giżycka
  - /w pierwszym dniu tylko czyszczenie koni, boksów, stajni, zapoznanie ze sprzętem, nazewnictwo, części ciała konia itp./

Nowy projekt w SOSW w Giżycku!

 

DOGOTERAPIA. TERAPIA DZIECI Z UDZIAŁEM PSA

 

SOSW w Giżycku wraz ze Stowarzyszeniem „SZANSA” oferuje specjalistyczne zajęcia DOGOTERAPII - TERAPII DZIECI Z UDZIAŁEM PSA, która kierowana jest do dzieci w wieku   4-8 lat z krótką koncentracją uwagi, niską grafomotoryką, słabą koordynacją czy motoryką, nie radzących sobie z emocjami, posiadających niską motywację do podejmowania działań lub nauki, a kochających zwierzęta. Jeżeli Państwa dziecko ma tego typu trudności, to ta metoda może mu pomóc!

Oferta skierowana jest w szczególności do dzieci z:

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

-  niepełnosprawnością intelektualną

-  niepełnosprawnością ruchową

-  innymi zaburzeniami rozwojowymi

 

SZERZEJ O OFERCIE….

               Dogoterapia to metoda wspomagająca, stymulująca ogólny rozwój dziecka. Składa się z systemu ćwiczeń i zadań, oraz zabaw do wykonania z udziałem psa, które wspomagają proces rehabilitacji ruchowej i umysłowej w różnych sferach funkcjonowania dzieci i młodzieży. Pies jest ogromnym motywatorem do podjęcia wielu działań, których dzieci nie chcą wykonać podczas innych zajęć. Rozluźnione, w bezstresowej zabawie zapominają o swoich problemach i dysfunkcjach. W zależności od potrzeb i indywidulnych możliwości dziecka dostosowuje się odpowiednie formy (indywidualne lub grupowe) i metody pracy. Dziecko podejmując różnego typu zabawy i ćwiczenia w asyście psa, rozwija i usprawnia funkcje percepcyjne (wzrokowe, słuchowe), werbalne i motoryczne. Ćwiczy mięśnie całego ciała, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, równowagę. Zajęcia dają również możliwość stymulowania zmysłów. W zabawie z psem dziecko doskonali czynności samoobsługowe, ćwiczy mięśnie palców i dłoni, co w konsekwencji wpływa korzystnie na rozwój bardziej precyzyjnych czynności, takich jak sznurowanie butów czy prawidłowy chwyt przyrządu pisarskiego.

 

Podczas zajęć dzieci wzbogacają swój słownik, usprawniają komunikację poprzez opisywanie zachowania psa, wykonując odpowiednio przygotowane karty, dzieląc proste zdania na wyrazy, sylaby, ucząc się nowych słów. Wykonują również ćwiczenia z zakresu funkcji poznawczych, które są bardzo ważnym elementem komunikacji oraz funkcjonowania społecznego.

ZAPRASZAMY!

 

TERAPIA WPŁYWA NA:

-  Stymulację prawidłowego rozwoju dziecka

-  Przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem i ludźmi, obniżanie napięcia emocjonalnego, nauka relaksacji w obecności psa.

-  Kształtowanie pozytywnych emocji dziecka.

-  Wielopłaszczyznowe oddziaływanie na zmysły.

-  Wzbogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego oraz nazywanie własnych emocji.

-  Stymulowanie procesów pamięciowych, koncentracji uwagi.

-  Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej.

-  Kształtowanie orientacji przestrzennej i stronności.

-  Wdrażanie do aktywności fizycznej- podejmowanie różnych form działań ruchowych

-  W obecności psa i w kontakcie z nim, doskonalenie dużej i małej motoryki.

 

 

TERAPIĘ PROWADZI mgr Edyta Augustyniak  

oligofrenopedagog

-  dogoterapeuta I i II stopnia

-  specjalista resocjalizacji

 

ZAJĘCIA DOGOTERAPII BĘDĄ REALIZOWANE W:

 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. J. Brzechwy

ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

KONTAKT:

SOSW w Giżycku: 87 428 36 59

mgr Edyta Augustyniak: 796113137