WAŻNE

Dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka do przedszkola

Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW Giżycko do końca czerwca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

Inne dokumenty: