WAŻNE

Zajęcia w pracowni ceramicznej

    Uczniowie klasy 1 w ramach zajęć rozwijających zainteresowania gościli w pracowni ceramicznej Ogniem Malowana pani Grażyny Lachowicz. Spod rąk młodych „ceramików” wyszły piękne świąteczne aniołki i miseczki.


 

Andrzejki w SOSW w Giżycku

„Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze

     27 listopada w SOSW odbyły się Gry i Zabawy Andrzejkowe, w których uczestniczyli uczniowie klas starszych. W tym dniu sala gimnastyczna została zamieniona w "salę wróżb". Każdy uczestnik mógł usłyszeć przyszłość z: kart, dłoni, ze szklanej kuli i kombinacji cyfr z daty urodzenia. Każdy uczeń 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów przyszłości, bądź szukał swojej szczęśliwej liczby. Wiele radości dostarczała uczniom wróżba „Narzeczony za progiem”. Wszyscy gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy zmieni stan cywilny.


 

Zajęcia z doradztwa zawodowego

22 listopada, w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, uczennice klasy III Gimnazjum z Panią pedagog odwiedziły salon fryzjerski STUDIO FRYZUR ANNA GRADEK. Dziewczęta zapoznały się z pracą fryzjera, miały możliwość obejrzenia sprzętu i wyposażenia zakładu. Dziękujemy Pani Ani za ciepłe przyjęcie, wskazówki i miłą atmosferę.


 

To już niedługo!


 

Przedszkolak w świecie zawodów - żołnierz

     Jednostka wojskowa 2 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku to kolejny przystanek w harmonogramie innowacji pedagogicznej " Przedszkolak w świecie zawodów". W dniu dzisiejszym dzieci zapoznały się z trudną i ofiarną pracą żołnierzy zawodowych. Ogromne wrażenie wywarła możliwość tak bliskiego kontaktu z szeroko rozumianym sprzętem wojskowym i samymi żołnierzami. Na zakończenie naszego pobytu na terenie jednostki wojskowej mogliśmy podziwiać pięknie wykonaną musztrę reprezentacyjną. Dziękujemy żołnierzom za ciepłe przyjęcie, moc wrażeń.

Dzięki Wam czujemy się bezpieczni.


 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy V Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uczniowie, wzięli udział w zajęciach na temat swoich praw, uczestniczyli w dyskusjach klasowych oraz wykonali plakaty i prace plastyczne.


 

XV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa” – Polska – moja ojczyzna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku dnia 14 listopada przeprowadził XV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa” – Polska – moja ojczyzna. Honorowy patronat objął Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z terenu naszego województwa. Głównym celem tych corocznych spotkań jest kształtowanie umiejętności pięknego czytania, ale również integracja uczniów z rożnych szkół oraz poznawanie walorów turystycznych Ziemi Giżyckiej. W bieżącym roku przewodnią ideą było kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz na więzi z krajem ojczystym.
Tegoroczny konkurs odbył się w Sali Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Gościliśmy 19 uczestników z 6 placówek: z Gołdapi, Szczytna, Węgorzewa oraz uczniów z Gawlik Wielkich i Staświn. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Ośrodka z Giżycka. Uczestnicy podzieleni w dwie grupy wiekowe przedstawili interpretacje wybranych tekstów patriotycznych z literatury pięknej i nie tylko.
Komisja nie miała łatwego zadania. Wszyscy wyśmienicie przygotowali się do tego przedsięwzięcia. W grupie 1 wyróżniono: Julię Staniszek z ZPE – W z Gołdap i Krystiana Rakowskiego ze SP Staświny. Nagrody powędrowały do: Natali Białoń z SOSW Giżycko (III miejsce), Dawida Wróblewskiego z SOSW Giżycko (II miejsce) oraz Aleksandry Żabińskiej z SOSW Szczytno. W grupie starszej laureatem został Robert Naprawski z SOSW Giżycko, kolejne miejsca zajęli Patrycja Pędzich również z SOSW Giżycko i Angelika Sieraniewicz z ZPE – W Gołdap. Wyróżniono Weronikę Rutkowską z SOSW Węgorzewo i Ewelinę Jakubiak z SP Gawliki Wielkie.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz pracowników Klubu Garnizonowego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami oraz mieli możliwość zwiedzenia Sali Tradycji i zapoznanie się ze zgromadzonymi tam pamiątkami.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu a zwłaszcza uczestnikom i ich opiekunom. Do zobaczenia za rok.