WAŻNE

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

     Dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów naszego Ośrodka pod opieką pań: Alicji Śmierskiej, Elżbiety Kobielskiej, Ewy Ostrowskiej i Danuty Grzywacz oraz pana Witolda Pacześniaka.

     Apel rozpoczął się wystąpieniem pań: nauczyciela historii Alicji Śmierskiej oraz dyrektora szkoły Katarzyny Rzeczyckiej. W przemówieniu zawarte było przywitanie wszystkich zebranych i przypomnienie z jakiej okazji jest ta akademia.

     Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedzało wprowadzenie sztandaru i wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

     Było to widowisko artystyczno-historyczne mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polaków i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć ciężkie czasy dla Polski i Polaków, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Program artystyczny był tak przygotowany, aby każdy z obecnych na sali „wybrał coś dla siebie”, aby zrozumiał powagę tamtych dni, ale również radość jaką niesie to Święto – Święto Niepodległości.

     Wysłuchaliśmy piosenki „100 lat ” Przemysława Majewskiego, która opowiada o Odzyskaniu Niepodległości oraz o wydarzeniach, które nastąpiły po, aż do czasów dzisiejszych. Były również piosenki dla młodszej widowni – „Co to jest Niepodległość”, „Piosenka młodego patrioty”, prezentacja multimedialna „11 listopada 1918 - Dzień niepodległości”, piosenki śpiewane przez uczniów klasy I, II i IV oraz rys historyczny – dzieje tamtych dni zaprezentowany przez uczniów klasy III Gimnazjum. Podczas apelu swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali Laureaci IV Konkursu Poezji Patriotycznej, który odbył się w naszej Szkole 8 listopada 2018 roku.

     Uroczysty apel zakończyliśmy przystąpieniem do akcji „Rekord dla Niepodległej” i w piątek, 9 listopada, o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu Polski.


 

Konkurs poezji patriotycznej

                W czwartek 08.11.2018r. uczniowie naszego Ośrodku przystąpili do współzawodnictwa w konkursie recytatorskim polskiej poezji patriotycznej „Na Patriotyczną Nutę”. Organizatorami konkursu poezji patriotycznej były panie: Alicja Śmierska-nauczyciel historii i WOS –u, Ewa Ostrowska-oligofrenopedagog, Danuta Grzywacz – logopeda oraz Milena Sałkiewicz – oligofrenopedagog przedszkola.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, przystąpiło do niego 37 uczniów. Wybrane przez siebie utwory recytowali  przed komisją złożoną z pań: Doroty Szczęsnej – wicedyrektora Ośrodka, polonistki: Anny Górskiej oraz logopedy – Danuty Grzywacz .

Uczestnicy zaprezentowali najpiękniej jak potrafili utwory opisujące naszą piękną Ojczyznę.

Spośród tych uczestników komisja wyłoniła po 3 najlepszych recytatorów w dwóch grupach wiekowych:

Ze Szkoły Podstawowej i Zespołów Edukacyjnych czołowe miejsca zdobyli:

 I miejsce – Krystian Grygojć

II miejsce  – Natalia Białoń

III miejsce  – Patrycja Pieńkowska

Z klas starszych- III Gimnazjum:

I miejsce – Emilia Czubińska

II miejsce – Magdalena Marta Bielińska

III miejsce – Robert Naprawski

Wyróżnieni Uczniowie:

Olaf Gabała, Karol Oleński – przedszkole, Teofil Sinkiewicz – ZE, Szymon Serowik – klasa VII A

     Za udział w tym konkursie uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe - książki, słodkości oraz w postaci najwyższych ocen z recytacji z przedmiotu historia. Poza tym zaprezentują się oni podczas Uroczystego apelu z okazji Święta Niepodległości.


 

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

     Dnia 15 października 2018 r. obchodziliśmy w SOSW w Giżycku Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostali zaproszeni nie tylko nauczyciele i uczniowie Ośrodka, ale i byli pracownicy placówki oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Giżycku i wieloletni przyjaciel szkoły - Pani Małgorzata Czopińska, a także wicedyrektor instytucji - Pan Ryszard Należyty.

     Podczas oficjalnej części uroczystości pasowano przedszkolaki i uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej, dyrektor Ośrodka - Pani Katarzyna Rzeczycka - wręczyła nauczycielom i pracownikom admnistracji i obsługi nagrody, a także przekazała wiele miłych słów dotyczącyh posłannictwa, jakim jest nauczanie i wychowanie.

     Po oficjalnej części, na zaproszonych gości czekał w szkolnej świetlicy/stołówce poczęstunek i kawa, przy której można było ciepło powspominać dawne czasy w szkole. To miejsce skupiło dorosłych. Natomiast dzieci i młodzież dalej bawili się z nauczycielami w sali sportowej. Organizatorzy postanowili sprawdzić wiedzę i umiejętnosci młodych nauczycieli. W związku z tym zorganizowali "Milionerów", podczas których młodzi musieli wykazać się wiedzą na temat historii SOSW w Giżycku. Zwyciężczynią turnieju została Pani Justyna Matelak. Po grze przyszedł czas na zabawę dla uczniów, którzy chętnie wzięli udział w Koncercie Życzeń. Śpiewali dla swoich wychowawców, ulubionych nauczycieli oraz dobrych kolegów. Z biegiem czasu koncert przekształcił się w dyskotekę, na której bawili się i ci najmłodsi i ci nieco starsi. Cudownie spędzony dzień okazał się prawdziwym świętem całej społeczności szkolnej.

     Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej zaprezentowano również wyniki Konkursu Fotograficznego dla Rodziców pod hasłem "Zatrzymane w kadrze - piękno naszej małej ojczyzny". Zwycięzcami konkursu zostali: Pani Marta Gadomska i Pan Kazimierz Milewski. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy rozwijania pasji.


 

Konkurs plastyczny "ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA"

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i świadomości o godle polskim, doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością. Powstało wiele interesujących interpretacji białego orła.

Laureatami konkursu zostali:

·        Kamil Głuszonek 

·        Jakub Kitowicz

·        Anna Świderska

·        Stanisław Adamczyk

·        Dominika Wójtowicz

·        Damian Matusiewicz

·        Piotr Brant

Nagrodę publiczności otrzymała:

·        Anna Świderska

Wyróżnienie specjalne komisja przyznała również wychowankom:

·        internatu oraz grup przedszkolnych

Prace można oglądać w holu głównym szkoły.


 

W Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich

     Dnia 11.10.2018 r. przedszkolaki miały okazję odwiedzić siedzibę Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich. Pani Kinga opowiedziała dzieciom o istocie ochrony środowiska oraz segregacji odpadów. Dziękujemy bardzo Pani Kindze za miłe przyjęcie oraz ciekawą lekcję.


 

IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny "Obrazy słowem malowane"

     W dniu 25.10.2018 r. w SOSW w Węgorzewie odbył się IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem: Obrazy i portrety sławnych Polaków”. Do konkursu zgłosił się Zespół Placówek Edukacyjnych z Gołdapi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Giżycka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Węgorzewa. Uczniowie mieli za zadanie opisać obraz lub portret z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla opisu, podzielić się swoimi osobistymi wrażeniami, a także zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Na wykonanie tego zadania każdy uczestnik miał 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Pani Anna Czapska (przewodnicząca), pani Anna Jaremus- Furtan i pani Małgorzata Piskorz. Uczniów naszej szkoły przygotowywała Pani Elżbieta Kobielska.
 
Wyniki Konkursu:
Kategoria I - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:
I miejsce-Patrycja Pędzich (Giżycko), Dominika Ołów
II miejsce-Paweł Werkowski
III miejsce-Angelika Sieraniewicz
Kategoria II – Szkoła Branżowa I stopnia i ZSZ:
I miejsce-Marzena Baranowska (Giżycko)
II miejsce-Joanna Charaman
III miejsce-Aleksandra Kaczmarska
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Bielińska (Giżycko), Łukasz Pietrewicz oraz Kamil Kasperowicz (Giżycko).
Podczas pracy komisji konkursowej uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Jednostki Wojskowej. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający zadania żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, a także zwiedzili Salę Tradycji znajdującą się na terenie Jednostki.

Przedszkolaki w Izbie Edukacyji Przyrodniczo - Leśnej

     Dnia 8.10.2018r. przedszkolaki wraz z opiekunami odwiedziły Izbę Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” w Gajewie. Dzieci wzięły udział w lekcji dydaktycznej przeprowadzonej przez pana Leśniczego oraz przespacerowały się po lesie. Poznaliśmy faunę i florę leśną, przypomnieliśmy sobie zasady obowiązujące w lesie oraz podziwialiśmy pomniki przyrody. Dzięki Panu Leśniczemu poznaliśmy również kilka sekretów zwierząt leśnych.