WAŻNE

Wycieczka "W świątecznym klimacie"

"W świątecznym klimacie" - pod tym hasłem uczniowie klasy I, II-IIIa, IV, VIa, B oraz C wybrali się 6 grudnia na wycieczkę do Olsztyna. Odwiedziliśmy Papugarnię - poznaliśmy piękne, egzotyczne ptaki oraz Warmiolandię, gdzie uczestniczyliśmy w świątecznych warsztatach. Znalazł się także czas na zabawy, samochodowe wyścigi oraz wspinaczkę.


 

Konkurs na plakat profilaktyczny

                Szymon Serowik, wychowanek grup wychowawczych w Internacie SOSW im. Jana Brzechwy, został laureatem konkursu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego, zorganizowanego przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka. Nagrodą główną konkursu jest profesjonalny wydruk plakatu oraz opublikowanie go w formie kalendarza na rok 2018, który zostanie przekazany do szkół, ośrodków zdrowia, instytucjom promującym zdrowie itp. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz prezentacja kalendarza odbyła się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3b. Osobą nadzorującą pracę Szymona był Pan Paweł Augustyniak, wychowawca grup wychowawczych w Internacie SOSW w Giżycku.


 

Zaproszenie na I Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolegium redakcyjne zdecydowało o przyznaniu patronatu medialnego Polskiego Radia Olsztyn nad organizowanym przez Państwa przedsięwzięciem - I Wojewódzkim Przeglądem Amatorskich Zespołów Muzycznych ,,Fabryka dźwieków”.


 

Aktywni i samodzielni - rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

     Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" otrzymało dofinansowanie z Fundacji PZU do projektu „Aktywni i samodzielni – rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną ”.
    Projekt realizowany jest we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym i skierowany jest do absolwentów i uczniów SOSW. Zajęcia w ramach projektu przygotowują absolwentów do aktywności społecznej w życiu dorosłym.
    Zajęcia z cyklu „O dorosłości” prowadzi Pani Monika Pouch. Tematyka koncentruje się wokół treści związanych z rolami wynikającymi z płci oraz troski o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste. Absolwenci SOSW mają okazję utrwalić wiadomości związane z cyklami życiowymi człowieka oraz ze zmianami z tego wynikającymi. Podczas zajęć poruszane są kwestie związane ze zdrowiem, higieną i bezpieczeństwem. Odgrywając scenki absolwenci mają okazję nauczyć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia (np. podczas napadu) czy dokonywać telefonicznie zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa. Ćwiczą również, jak odmawiać i mówić o własnych uczuciach oraz przeżyciach. Dowiadują się, jakie role przynależne są ich płci i w jaki sposób mogą je wypełniać. Kolejnym ważnym modułem jest odkrywanie własnych cech i umiejętności oraz poszukiwanie możliwości pożytecznego ich wykorzystania, co wiąże się to z aktywizacją zawodową i podjęciem pracy. Utrwalane są również treści związane z racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi oraz z zachowaniem się zgodnie z zasadami savoir vivre.


 

III Wojewódzki Konkurs Humanistyczny "Obrazy słowem malowane"

     Dnia 6 grudnia 2017 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Giżycku wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym "Obrazy słowem malowane". W Węgorzewie placówkę reprezentowali - w kategorii Szkoła podstawowa: Karolina Zienkiewicz, uczennica VI klasy oraz Halina Piechowiak, uczennia klasy V, natomiast w kategorii Gimnzajum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Branżowa I stopnia: Kamil Kowalski, uczeń klasy III gimnazjum, Kacper Kwiecień i Kamil Kasperowicz, uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia.

     Zadaniem uczestników konkursu było opisanie wylosowanego obrazu. Uczniowie szkół podstawowowych musieli się zmierzyć z obrazem Aleksandra Gierymskiego "Nadwiśle pod Warszawą" z 1882 roku. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych opisywali dzieło Augusta Stryowskiego "Flisacy nad Wisłą" z 1881 roku. Zadanie nie było łatwe, ale uczniowie SOSW w Giżycku świetnie sobie z nim poradzili. Wykorzystali niemal cały przeznaczony na ten cel czas  i dzięki ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu osiągneli sukces. Halina Piechowiak zajęła II miejsce w pierwszej kategorii, Kamil Kowalski również II miejsce, Kami Kasperowicz III miejsce w drugiej kategorii.

     Zwycięzcom GRTULUJEMY!

     Opiekę nad młodzieżą pełniła Pani Anna Górska