WAŻNE

Zajęcia sportowe w ramach projektu "DAJ MI SZANSĘ"

Zajęcia sportowe finansowane realizowane w ramach projektu „DAJ MI SZANSĘ”


                W roku szkolnym 2018/2019 siedmiu zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych przy SOSW uczęszcza raz w tygodniu na zajęcia z bowlingu, które odbywają się na kręgielni „BOWLING PUB” na PASAŻU PORTOWYM. Zajęcia prowadzi nauczycielka wychowania fizycznego, pani Małgorzata Warakomska. Treningi są finansowane przez PFRON z projektu „Daj mi szansę”.

            Celem powyższych zajęć jest kształtowanie i podnoszenie poziomu ogólnych umiejętności ruchowych poprzez poznanie i udział w jednej z form aktywnego wypoczynku. Wspólna nauka i zabawa jest doskonałym sposobem na poznanie samego siebie oraz najbliższego otoczenia. Zajęcia rozwijają ogólną sprawność fizyczną i psychomotoryczną, utrwalają nawyki higieniczno – porządkowe oraz kształtują umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

            Podczas zajęć na kręgielni nasi wychowankowie zapoznawali się z zasadami i przepisami gry w kręgle. Oswajają się z porażkami i sukcesami związanymi z trudem uczenia się i utrwalania nowych umiejętności. Wszyscy z niecierpliwością czekają na czwartkowe wyjścia do kręgielni.

            Dziękujemy właścicielom i pracownikom „BOWLING PUB” za udostępnienie nam obiektu oraz miłą i serdeczną atmosferę. Mamy wszyscy nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli kontynuować i doskonalić naukę gry w kręgle.