WAŻNE

XV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa” – Polska – moja ojczyzna

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku dnia 14 listopada przeprowadził XV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa” – Polska – moja ojczyzna. Honorowy patronat objął Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, z terenu naszego województwa. Głównym celem tych corocznych spotkań jest kształtowanie umiejętności pięknego czytania, ale również integracja uczniów z rożnych szkół oraz poznawanie walorów turystycznych Ziemi Giżyckiej. W bieżącym roku przewodnią ideą było kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz na więzi z krajem ojczystym.
Tegoroczny konkurs odbył się w Sali Tradycji 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Gościliśmy 19 uczestników z 6 placówek: z Gołdapi, Szczytna, Węgorzewa oraz uczniów z Gawlik Wielkich i Staświn. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Ośrodka z Giżycka. Uczestnicy podzieleni w dwie grupy wiekowe przedstawili interpretacje wybranych tekstów patriotycznych z literatury pięknej i nie tylko.
Komisja nie miała łatwego zadania. Wszyscy wyśmienicie przygotowali się do tego przedsięwzięcia. W grupie 1 wyróżniono: Julię Staniszek z ZPE – W z Gołdap i Krystiana Rakowskiego ze SP Staświny. Nagrody powędrowały do: Natali Białoń z SOSW Giżycko (III miejsce), Dawida Wróblewskiego z SOSW Giżycko (II miejsce) oraz Aleksandry Żabińskiej z SOSW Szczytno. W grupie starszej laureatem został Robert Naprawski z SOSW Giżycko, kolejne miejsca zajęli Patrycja Pędzich również z SOSW Giżycko i Angelika Sieraniewicz z ZPE – W Gołdap. Wyróżniono Weronikę Rutkowską z SOSW Węgorzewo i Ewelinę Jakubiak z SP Gawliki Wielkie.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz pracowników Klubu Garnizonowego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami oraz mieli możliwość zwiedzenia Sali Tradycji i zapoznanie się ze zgromadzonymi tam pamiątkami.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu a zwłaszcza uczestnikom i ich opiekunom. Do zobaczenia za rok.