WAŻNE

Dogoterapia - nie tylko głaskanie   

   Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”, powstał projekt DOGOTERAPIA „NIE TYLKO GŁASKANIE” -TERAPIA DZIECI Z UDZIAŁEM PSA w ramach zadania z zakresu Ochrona zdrowia- działania wspierające osoby niepełnosprawne sfinansowany przez Gminę i Miasto Giżycko.
   W projekcie wzięło udział 8 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniowie z trudnościami rozwojowymi. Byli to uczniowie z SOSW w Giżycku oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej NR 3 jak również z Przedszkola Bajka. Z uwagi na specyfikę i indywidualne możliwości uczniów jak również psa zajęcia trwały 45 minut uczestniczyło w nich dwoje dzieci, pies i terapeuta. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Projekt realizowany był od września do grudnia 2014 roku. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom,
   Obserwując uczniów podczas zajęć dogoterapii zauważyłam, że kontakt z psem rozwija ich sferę emocjonalną. Wzrosło poczucie własnej wartości dzieci, uczniowie na zajęciach byli zrelaksowani, uśmiechnięci i chętni do pracy-ponieważ pies bezgranicznie akceptuje je takimi, jakie one są. Nastąpił wzrost poziomu samoobsługi, umiejętności komunikacyjnych jak również sfery poznawczej oraz motoryki. Pies okazał się ogromnym motywatorem, wzorem do naśladowania oraz współtowarzyszem zajęć, który dzięki swojej obecności ułatwił wysiłek w podejmowaniu wielu ćwiczeń, zadań i działań.
   Po przez zabawę i kontakt psem zostało zainicjowanych wiele aspektów edukacyjnych i społecznych. Co pomogło uczestnikom podnieść poziom wiedzy oraz ich umiejętności. Ważne jest także to, że dzieci które bały się wcześniej podejść do psa, dzięki zajęciom przełamały lęki, nauczyły się bezpiecznych zachowań wobec psów. Dzieci zdobyły wiedzę na temat podstawowych potrzeb psa i obowiązków wynikających z bycia odpowiedzialnym właścicielem.