WAŻNE

Projekt Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus

                Nauczyciele kształcący w powiatowych placówkach oświatowych zostali włączeni w realizację polsko – litewskiego programu Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alitus. Projekt realizowany jest od 11.01.2016 roku i bedzie kontunuowany do 30.06.2017 roku.

                W tym czasie uczestnicy zapoznają się z przykładami strategii i metod wspierających wielodyscyplinarne i międzydyscyplinarne podejścia, integracje nauczania podstawowych umiejętności (czytania, matematyki, nauk przyrodniczych) oraz sposoby rozwiązywania problemów edukacyjnych. Jest to o tyle ważne, że zmierzamy do personalizacji systemu edukacji, a nie jedynie do jego indywidualizacji.

                Nauczyciele naszego Ośrodka aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, natomiast goście z Litwy, prócz udziału w szkoleniach, mieli okazję poznać polskie metody kształcenia uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz obeznać się z funkcjonowaniem szkół powiatowych.

           Podsumowaniem pięciodniowego szkolenia było poprowadzenie zajęć (przez polskich nauczycieli) z wykorzystaniem technik poznanch podczas warsztatów. Uczniowie klasy 1, kształcący się w zawodzie technik informatyk, mieli za zadanie zapoznać się z tekstem Adama Mickiewicza Żywila i zaprezentować jego treść stosując techniki multimedialne. Młodzi ludzie musieli także zmierzyć się z językiem angielskim i stworzyć awatara, który dopowie, w tym języku, zakończenie legendy. Przed nimi było dużo pracy, ale i równie wiele radości. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że taki sposób pracy im odpowiada, a treść lektury zapamiętają na długo.

            W przyszłym roku szkolnym polscy nauczyciele wyjadą do miasta Alitus, by tam się uczyć i zbierać doświadczenia. Taka wymiana spostrzeżeń z pewnością przyniesie obopólne korzyści.