WAŻNE

Jazda konna - rusza projekt sportowy

 

Prowadzący:

Anna Komoń – instruktor jazdy konnej

mgr Emanuel Zeman – nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, hipoterapeuta

mgr Anna Górska – oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości, opiekun grupy

 

Miejsce realizacji zadania:

Ośrodek Jeździecki „Anula”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Melnik”
Nowy Harsz 49, 11-610 Pozezdrze

 

Czas realizacji: wrzesień - grudzień 2015 r. (o szczegółach poinformujemy uczestników i ich rodziców w najbliższym czasie)

 

Cele zajęć:

 • cel główny: poszerzenie oferty treningowej dla zawodników Olimpiad Specjalnych oraz podwyższenie poziomu umiejętności zawodników reprezentujących klub i miasto na zawodach różnego szczebla
 • cele szczegółowe: wzrost poczucia własnej wartości; rozwój fizyczny i intelektualny na miarę możliwości i umiejętności uczniów;  integracja uczniów z różną niepełnosprawnością intelektualną; rozwijanie zachowań prozdrowotnych, kształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych;  poznanie swoich dobrych stron i akceptacja słabości; kształtowanie postaw fair – play. Ponadto uczestnik projektu pozna:

- budowę konia, podstawowe maści i odmiany

- nazewnictwo chodów konia

- siady, którymi jeździmy konno

- zasady poruszania się w stajni i na ujeżdżalni

- podstawowe nazewnictwo jeździeckie

- zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w stajni

- zachowanie konia w stajni i na ujeżdżalni

- warunki bytowania koni w środowisku i wpływ zmian środowiskowych na konie

 

Uczestnik projektu po realizacji programu powinien umieć:

 • nazwać części ciała konia, maści i odmiany
 • przygotować konia do zajęć (czyszczenie, siodłanie)
 • wykazywać się prawidłowym dosiadem
 • wykazywać się jak najlepszym wykonywaniem ćwiczeń w siodle (na lonży)
 • wykazywać się prawidłowym prowadzeniem konia w stępie i kłusie

 • horse
 • PLAN ZAJĘĆ/1 DZIEŃ:
  - wyjazd z Giżycka do Nowego Harszu
  - rano powitanie, przedstawienie/przypomnienie zasad zachowania w stajni i na ujeżdżalni
  - wybór koni, szczotkowanie, czyszczenie podków, osiodłanie
  - nauka jazdy konnej na lonży lub bez niej (w zależności od nabytych umiejętności)
  - rozsiodłanie koni i odprowadzenie do boksów lub wyprowadzenie na łąkę
  - powrót do Giżycka
  - /w pierwszym dniu tylko czyszczenie koni, boksów, stajni, zapoznanie ze sprzętem, nazewnictwo, części ciała konia itp./