WAŻNE

Poznajemy tajemnice mitologii hinduskiej

17.10.2016 r. nie tylko uczniowie szkoły podstawowej brali udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W sprawę zostali zaangażowani także uczniowie klasy II gimnazjum. Pod bacznym okiem Pani Anny Górskiej poznali oni nowe bóstwa i wyobrażenia o powstaniu świata. Tekst "Dwie łąki" Henryka Sienkiewicza ukazał młodzieży kosmogonię mityczną, czyli całość wyobrażeń o pochodzeniu świata, w tym przypadku hinduską. Tekst doskonale zobrazował uczniom takie wartości jak miłość, szacunek, przywiązanie. Odwoływał się do filozoficznych pytań: Skąd się wziął świat?, Dlaczego pojawiła się na nim Śmierć? Jak należy reagować na Boleść czy Trwogę?. Na koniec uczniowie rozwiązali krzyżówkę, będącą podsumowaniem zajęć.