WAŻNE

 

Terapia EEG Biofeedback

W zajęciach indywidualnych bierze udział 5 uczniów. Metoda Biofeedback jest metodą pozwalającą kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga relaksować się, radzić sobie ze stresem, poprawia szybkość myślenia, kreatywność i pamięć.
Metoda stwarza możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu oraz jego zaburzeń.
Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększają kreatywność oraz wpływają na pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia.
Dzięki treningom EEG Biofeedback uczymy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Osoba wykonująca trening uczestniczy w specjalistycznych grach wideo, którymi kieruje jedynie przy pomocy własnych myśli.

Specjaliści prowadzący terapię: Małgorzata Czopińska, Katarzyna Łatacz, Wioletta Chodkowska