WAŻNE

I WOJEWÓDZKIE POTYCZKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE w SOSW Giżycko

    Dnia 9 maja 2018r. odbyły się I WOJEWÓDZKIE   POTYCZKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. Przeprowadzono je w nietypowym miejscu bo na terenie Nadleśnictwa Giżycko na świeżym powietrzu. Forma także była niekonwencjonalna ponieważ zastosowano metodę stacji zadaniowych . Uczestnicy po kolei rozwiązywali różne typy zadań: rebusy, krzyżówki, układanki geometryczne, praktyczna segregacja śmieci, zadania z treścią. Zgłosiło się pięć trzyosobowych zespołów: dwa z Węgorzewa, dwa ze Szczytna i jeden z Giżycka. Wszyscy stwierdzili, że bardzo odpowiada im taka nietypowa forma konkursu.                         

Po wykonanych zadaniach pracownik Nadleśnictwa Giżycko pan S. Sielmasiewicz oprowadził uczniów po lesie miejskim ścieżkami przyrodniczymi. Następnie nastąpiło uroczyste wręczanie nagród i dyplomów. Pierwsze miejsce zajął SOSW ze Szczytna, drugie SOSW z Giżycka a trzecie Gimnazjum Nr 2 z Węgorzewa. Po zakończonej części oficjalnej wszyscy wzięli udział we wspólnym grillowaniu przy ognisku. I Wojewódzkie Potyczki Matematyczno-Przyrodnicze zorganizowały i przeprowadziły p . Grażyna Milczarek i p. Beata Jasudowicz.


 

X Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla Uczniów Gimnazjumi Szkoły Branżowej

„Polacy w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej w latach 1914-1922”

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku odbył się X Wojewódzki Konkurs Historyczny "Polacy w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej w latach 1914-1922". 

W konkursie wzięli udział uczniowie z Ośrodka w Giżycku, Szczytna i Olecka.

Konkurs przebiegał dwuetapowo.

I ETAP - TEST

Każdy uczeń pracował indywidualnie, miał do rozwiązania TEST składający się z 20 zadań.

Badały one poziom opanowania umiejętności z historii w zakresie chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej   oraz tworzenia narracji historycznej.  

Test składał się z różnego typu zadań zamkniętych – były to zadania na dobieranie, wyboru wielokrotnego, typu prawda fałsz i z luką. Były również takie zadania, których rozwiązanie polegało na wykorzystaniu materiału źródłowego: tekstu pisanego, lub źródła ikonograficznego. Jednak, aby prawidłowo rozwiązać zawarte w tekście zadania, uczeń powinien również „przywołać” swoją wiedzę (zdobytą na lekcjach i podczas nauki własnej).

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań konkursowicz mógł uzyskać 33 punkty. I ETAP KONKURSU trwał do 60 minut.

II ETAP trwał 30 minut, każdy uczestnik miał do rozwiązania GRĘ BINGO, za którą mógł uzyskać 16 punktów.

Łącznie mógł zatem uzyskać 49 punktów.

LAUREACI X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO:

I MIEJSCE – Damian Kasperuk z OSW Dla Dzieci Głuchych w Olecku

II MIEJSCE ex aequo – Patrycja Pędzich z SOSW w Giżycku

                                      Kamil Kowalski z SOSW w Giżycku

III MIEJSCE ex aequo – Emilia Czubińska z SOSW w Giżycku

                                       Dawid Olszewski z SOSW w Szczytnie

IV MIEJSCE Aleksandra Staszewska z OSW Dla Dzieci Głuchych w Olecku

Organizatorem Konkursu była pani Alicja Śmierska nauczyciel historii z SOSW w Giżycku. Wspomagały ją w tym przedsięwzięciu panie: Ewa Ostrowska, Monika Czerep, Magdalena Rogacka, Danuta Grzywacz.

Fundatorem nagród było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych "SZANSA" w Giżycku.


 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     27 kwietnia 2018 roku świętowaliśmy w naszej szkole rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z tym  uczniowie klas: VIa szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum, pod opieką Pani Anny Górskiej, zorganizowali apel poświęcony wydarzeniom z 1791 roku. Pomocy w organizacji uroczystości udzielili Panowie: Witold Pacześniak i Cezary Broszkowski.


 

I Wojewódzki Konkurs Na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę PRZECZYTAŁEM - POLECAM

GiżyckIE dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko - mazurskiego wraz ze swoimi opiekunami oraz organizatorami – Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, spotkali się na I Wojewódzkim Konkursie Na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę PRZECZYTAŁEM - POLECAM! Wybór daty nie był przypadkiem, gdyż właśnie tego dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Przybyli do nas uczestnicy z Ełk, Ostródy i Węgorzewa. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów naszej placówki. W sumie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy gościł w murach Biblioteki Pedagogicznej ok. 32 osoby (uczestnicy, opiekunowie, jury, organizatorzy).
Uczestnicy pełni emocji przedstawili wszystkim zebranym przygotowane przez siebie prezentacje promujące ulubione książki. Podczas przerwy i poczęstunku, przygotowanego przez uczniów klasy Przysposabiającej do pracy, nawiązywały się nowe relacje pomiędzy i opiekunami.
Powołane jury wyłoniło laureatów w dwóch grupach wiekowych: szkole podstawowej kl. I-VI oraz szkole podstawowej kl. VII, gimnazjum i szkole branżowej. Przyznano po trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Żaden uczestnik spotkania nie odchodził z pustymi rękoma. Wszystkim zostały rozdane dyplomy/podziękowania okolicznościowe i prezenty.
Atrakcyjne multimedialne nagrody dla uczestników zostały zakupione dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Giżycko w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „SZANSA” i SOSW w Giżycku zadania publicznego „Przeczytałem – Polecam!”
Do zobaczenia za rok.


 

Szkolny Konkurs Fotograficzny "Selfie z flagą Polski w tle"

    3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. W związku z tym w naszej szkole ogłoszono konkurs fotograficzny "Selfie z flagą Polski w tle". Uczestnicy mieli tylko jedno zadanie: wykorzystując telefon komórkowy lub tablet zrobić sobie zdjęcie, którego tłem będzie flaga naszej ojczyzny.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: MIchał Jastrzębski
II miejsce: Jakub Kitowicz
III miejsce: Zuzanna Nowak

Wyróżnienia: Kamila Jagaczewska, Gracjan Karolak, Kacper Michalkiewicz.

W skład konkursowego jury weszli: Marzena Orłowska, Witold Pacześniak i Anna Górska.

Zwycięzcom gratulujemy!


 

Poezja, czyli odsłanianie twarzy

     Uczennice klasy III gimnazjum: Karolina Makarewicz i Angelika Kosińska wzięły udział w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko". Niezmiernie miło mi poinformować, iż Karolina Makarewicz uzyskała wyróżnienie za wiersz "W życiu nie można mieć wszystkiego". 

                   Anna Górska

Link do artykułu: Poezja, czyli odsłanianie twarzy


 

Zaproszenie na konferencję

     Zapraszamy do udziału w konferencji „Terapia… Ale jaka?”, która odbędzie się 18 maja 2018 roku w godz. 1000 – 1600, w budynku giżyckiej EKO-MARINY (ul. Dąbrowskiego 14).

Honorowy patronat nad konferencją objęła
Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser – Duda.

     Jak co roku konferencja ma charakter praktyczny. W tym roku także chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Zależy nam, by prezentować całościowe spojrzenie na terapię. Chcemy przybliżyć słuchaczom (rodzicom i specjalistom) zagadnienia związane z możliwościami terapii i szeroko pojętego wsparcia dziecka oraz rodziny doświadczającej nieprawidłowości rozwojowych jednego z jej członków. Świadomy, pogodzony z sytuacją dziecka, rodzic jest najważniejszym kreatorem jego życia. Nie wyklucza to jednak szeregu trudności, z którymi boryka się na co dzień. Wierzymy, że zaplanowana przez nas tematyka konferencji przyczyni się do realizowania konstruktywnych rozwiązań. Wskaże kierunki poszukiwań strategii terapeutycznych, a także możliwości pozyskiwania świadczeń socjalnych. W ramach konferencji planowane są także prelekcje specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią nieprawidłowości w rozwoju. Przewidziany jest również warsztat pt.: „Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” realizowany we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Koszt zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji 5 zł (dla zainteresowanych)