Witamy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Giżycku

 

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku!

 

  • Tu możesz czuć się bezpiecznie
  • Tu nauczyciele chcą Cię zrozumieć
  • Tu osiągniesz sukces na miarę swoich możliwości

  

  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Dostosowuje metody kształcenia i wychowania do możliwości intelektualnych uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, w tym w normie intelektualnej, oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W Ośrodku funkcjonuje również PRZEDSZKOLE SPECJALNE oraz, od 2015 roku, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

W placówce mieści się:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Przedszkole Specjalne

Szkoła Podstawowa nr 5,

Gimnazjum nr 4,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1,

świetlica,

biblioteka,

grupy wychowawcze w internacie.

 

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Giżycki.


Zapewniamy

  1. wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  2. bardzo dobrą bazę lokalową
  3. nowoczesne wyposażenie pracowni specjalistycznych
  4. szeroko pojętą indywidualizację metod i form nauczania
  5. codzienne obiady i zajęcia w ramach świetlicy szkolnej
  6. poradnictwo dla rodziców

 

Nasza Misja

   Misją Ośrodka jest zapewnie każdemu uczniowi warunków umożliwiających każdemu wszechstronny rozwój na miarę własnych potrzeb i możliwości. Celem wszelkich działań edukacyjno – wychowawczych jest wykształcenie ucznia samodzielnego, wrażliwego, otwartego na problemy innych.

   Uczniowie mają możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, pracy metodami aktywnymi. Nad ich rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

   Rodzice są współautorami i aktywnymi uczestnikami życia Ośrodka. SOSW w Giżycku umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Współpracujemy z

WSB Poznan s

Nasi przyjaciele i sponsorzy

 

krakvet logo

Fit Gizycko

osrodek Anula

 ogniem malowane

tourette

marinalester

MMOK

PECGiżycko

sekacz

logo full

MBN

studio urody

t logo

logo gwarek 300

 motolotnie

tani koziolek 

 

Realizowane projekty

efs

MEN 

mpips

kapital ludzki